პროგრამის შესახებ

წინამდებარე სასწავლო პროგრამა, რომელიც მოიცავს სატრენინგო სახელმძღვანელოს და მსენელის დამატებით საკითხავ მასალას, წარმოადგენს ღია ტიპის სასწავლო რესურსს და სატრენინგო სახელძღვანელოს, რომელიც გამოიყენება ახალგაზრდების მიერ სამეწარმეო ცოდნის მიღების და გაღრმავების მიზნით; აგრეთვე განკუთვნილია ნებისმიერი დაინტერესებული ახალგაზრდისთვის მეწარმეობის განათლების დაუფლების მიზნით. ეს რესურსი ასევე საინტერესო და სასარგებლო იქნება ნებისმიერი მოქალაქისთვის, ვისაც სამეწარმეო საქმიანობის დაწყება სურს.