"უშარო" ჩაის და მურაბის წარმოება

კომპანია „უშარო“ აწარმოებს უმაღლესი ხარისხის, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს: ორი სახის მურაბას, ხუთი სახეობის ბრენდირებულ და სამი სახეობის დაუბრენდავ, უნიკალური თვისებების მქონე ბალახეულ ჩაის.  პროდუქცია მზადდება თუშეთში, ბუნებრივ გარემოში, ყველა სანიტარულ-ჰიგიენური სტანდარტის დაცვით.

sekhniaidzegiorgi@gmail.com