"ღვინუკა" რაჭული ღვინის წარმოება

კომპანია “ღვინუკა“ აწარმოებს რაჭული ენდემური ვაზის ჯიშებისგან დაყენებულ ღვინოებს - ძელშავს (წითელი, მშრალი) და თეთრას (თეთრი, მშრალი). ღვინოები გამოირჩევა მაღალი არომატებით და ჰარმონიული გემოებით. ყურძენი იკრიფება ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში და წარმოადგენს ბიო პროდუქტს.

Zmais2018@agruni.edu.ge